Bénevolanti
Aad, Har en Robbe, vrijwilligers van uw festival of evenement: ze bedoelen ’t altijd zo goed. Vooral dàt stralen ze uit. Dat hun werkwijze niet altijd de meest doeltreffende is moeten we maar voor lief nemen. Deze mannen van Bénevolanti nemen alle zorgen voor de organisator weg (zeggen ze) door daar ter plekke te zijn waar het nodig is en met hun portofoons de situatie te overzien, te begeleiden en te becommentariëren. En daar heeft uiteindelijk iedereen plezier van….

Hullegaar
Pakweg 10 à 15 toeschouwers ervaren gedurende een minuut of 7 dan wel niet alle maar toch veel lief en leed van drie gelouterde festivalvrijwilligers gedurende hun pauze, die ze in en om hun vertrouwde schaftwagen doorbrengen. Dat schept onherroepelijk een band.

Coproductie Theater Op De Markt

NIET MEER BESCHIKBAAR, jammer hoor