De Silhouethapper

Dit erg oude ambacht dreigde in vergetelheid te raken met het door knippers, sneltekenaars en aquarelleurs ingezette ongeremde offensief richting jaarmarkten. Waar vindt men nog die zo typisch Hollandse silhouethapper?

Gelukkig is er nog één actieve vereniging in Nederland met een beperkte ledenlijst van West-Friesland tot het Geuldal. Eén van deze ambachtslieden (uit pure liefhebberij) geeft u een realimpressionistisch kleinood van uzelf mee, gehapt uit Hollandse wittebroodstoost volgens gebruik naar traditie en overlevering.

De passant is getuige van de originele wijze waarop dit haast uitgestorven ambacht letterlijk nieuw leven wordt ingeblazen.