Start en Finish

Twee terreinknechten bakenen een terrein af, maken het geschikt, verven er een witte lijn op en kleden zich om. Als heren sportofficials verzamelen zij een groep deelnemers aan één kant van de lijn. Na het startschot wijst de fotofinish uit wie als eerste drie de lijn passeren en even later als winnaars gehuldigd worden, mét bloemen en medaille.